Start mobmuplat på iOS/android og lek litt med de ulike eksemplene

På din datamaskin, se i mappen “MobMuPlatDistribution”, finn frem til mappen “Editor” og inn i mappene som er gjeldende for din maskin (Win,Linux->”Crossplatform” eller Mac->”OSXLionAndUp” . Start editoren. Vi kan starte med å se på eksempelet: “Hello Sine” som ligger i  “MobMuPlatDistribution/Patches. Her vil du se ulike .mmp og.pd filer.

.mmp er filer som kan åpnes i MobMuPlat editoren og .pd i PD.

Dobbeltklikk på MMPTutorial0.mmp

Åpne filen MMPTutorial0.pd i PD. ( for å få lyd i pd, aktiver DSP knappen, se også lenke siden for hvordan bruke pd)

pd_starthellosine

 

I MobMuPlat editoren, trykk på “lock” fanen (for å låse slik at vi ikke flytter på GUI

mobmuplatHelloSine

Dra så i slideren, ingenting skjer?

Det er fordi vi må ha noe som kan simulere en kommunikasjon mellom det vi gjør på mobilen/nettbrettet og patchen. For å simulere dette, naviger til mappen MobMuPlatDistribution og start PdWrapper.pd filen i PD. Det er viktig å ikke forandre noe i denne patchen, så du kan bare la den ligge i bakgrunnen ( minimisere f.eks). Hvis du nå beveger på slideren i mobmuplat editoren så skal du ha lyd!

Du vil også se at et tall kommer inn i pd MMPTutorial0.pd patchen under “route/mySlider”

Og i editoren i Messages feltet: en rekke beskjeder [out] /mySlider etterfulgt av tall.

GUien i Editoren sender altså ut beskjeder som pd patchen mottar, dette er i bunn og grunn nettverksbeskjeder (OSC) som er kommunikasjonsprotokollen mellom mobil/nettbrett og pdpatchen når den kjører på en enhet.

Gå tilbake til MobMuPlat Editoren og trykk på taben: “Prop”, trykk på slideren. Her kan du se at den har en adresse /mySlider og en slider range, la oss forandre på denne til 20 og gi den f.eks en annen farge.

hellosine-change

Lag en slider til ved å gå til Add og trykk på slider, plasser den et passende sted og gi den er range på 2, noe som betyr at den sender ut flytverdier mellom 0. og 1. Gi den også en annen adresse f.eks /mySlider2

hellosine-change2

Modifiser også pd patchen til følgende ( en klassisk AM/Ring modulasjon):

hellosine-changePD2

Lag en mappe på disken som f.eks kan kalle Mobmuplat-tester.

I pd, saven patchen under et annet navn som f.eks min-test.pd, lagre den i din nye mappe.

I Mobmuplat Editoren, gå til “Doc” tabben og under Main Pd File, velg den pd patchen du akkurat lagret, slik at det står min-test.pd, Gi også ett nytt navn i Mobmuplateditoren ved å gå i menyen å velg Dupliser/Duplicate, velg Save, gi den et nytt navn f.eks min-test.mmp (viktig at extension .mmp er med) Lagre den i din nyopprettede mappe. Da skal du i mappen ha to filer, en pd fil og en mmp fil.

For å overføre dette til mobilen/nettbrett ditt så er det fler metoder (Se mobmuplat readme filen i mobmuPlatDistribution mappen) men den enkleste metoden er å markere begge to, lage en zip(komprimere) fil ut av de og sende dette til deg selv på epost.

Når du så går på mobilen/nettbrettet ditt å åpner zip filen du har sendt til deg selv skal denne åpnes i MobMuPlat på din Mobil/nettbrett og den pakker automatisk ut alt innhold.

I oversikten skal du nå finne min-test.mmp. Trykk på den Voila! Ditt første instrument!

Ok ikke så veldig spennende kanskje, men dette er slik arbeidsflyten og metoden er for å lage: GUI, Patcher og overføre til enhet.

Oppsummering:

  • Editere i MobmuPlat Editor, navn på GUI objekter har alltid ett navn/adresse som starter med /
  • Patche i PD , route ut beskjedene fra Mobmuplat slik at de styrer lyden.
  • Husk å ha pdwrapper.pd åpnet i PD nå du skal teste ut simulering av hvordan det vil låte.

Gå nå til Oppgave 1:

Etter du har gjort denne og sendt den inn, kan du gå videre til litt mer avansert stoff!