1. Last ned mappen i Materiale
  2. Strukturen i kursmateriale mappen er delt inn i: #mobmuplat-dokumenter, #moduler, #samples og en template.pd fil. Åpne template.pd filen i PD.
  3. Her ser du en oversikt over hvordan kommunikasjon fra og til mobmuplat og PD gjøres og også da samtidig mobil<->PD når den kjører på en mobilenhet. Du ser også en oversikt over modulene som er tilgjengelig (klikk på pd moduler objektet).

    Oversikttemplate
    Oversikt over input og output, det er fler muligheter her som ikke listet opp, se også mobmuplat dok eller eksempelfilene.  Oversikten gir et bilde på hvordan en skal sette de opp ikke alle funksjonalitetene.

Modulene:

Her er oversikt over moduler, du kan lage dine egne selvsagt i pd med ting som låter enda mer spennende en de som er her, men modulene her gjør at du kommer raskt igang uten å måtte patche veldig mye. For bra eksempler på patcher som du evt. kan modifiserer selv og ta inn, se help i PD og browse
Her er oversikt over moduler, du kan selvsagt lage dine egne i PD med ting som låter enda mer spennende, men modulene her gjør at du kommer raskt igang uten å måtte patche veldig mye. For bra eksempler på patcher som du kan ta utgangspunkt i .se help menyen i PD (browse)

Alle modulene har en hjelpefil, høyreklikk på modulene og velg “help” for en forklaring og eksempel på bruk. Ett tips er å copy/paste fra disse.Vi skal komme tilbake til det å lage noe fra skrætsj ved hjelp av modulene men da det er noen ting vi må passe på å gjøre, men la oss nå få litt lyd igjen!

4. I kursmateriale mappen, gå til mobmuplat-dokumenter og send zip filen FM1.zip på epost til mobilen eller iPaden din. I epost programmet på mobilen/iPaden trykk å hold på vedlegget, velg så at den skal åpne i MobMuPlat. I MobMuPlat trykk på info tegnet og velg FM1.mmp

Den ser sånn ut:fmmob

Prøv den ut litt, prøv først med Mod og Carrier sliderene veldig lavt nede, se så hva du kan klare å vri ut av lyder, prøv ut ulike innstillinger, bruk antall fingre ( multitouch ) osv.

Dette instrumentet består av 3 FM synther som hver for seg er en enkel “FM” syntese med to oscillatorer, med felles modulasjon, carrier og en reverb modul. Men det som er interessant her er hvordan vi kontrollerer denne.

La oss nå åpne FM1 i MobMuPlat editoren og i PD:

Pakk ut FM1.zip filen og dobbeltklikk på .mmp filen da åpner filen i mobmuplat, åpne FM1-mobmu.pd i PD. Hvis vi først ser i MobMuPlat editoren så skal den slik ut:

fm mobmu1a
Det er ikke sikkert dere har et sånt grid, det kan være praktisk å ha nå og senere så klikke på Layout Grid og sett x10 y10 så får dere et rutenett som “snapper” GUI på plass.

Her har vi en styreflate og tre parametere, Styreflaten er multitouch objektet dvs. den sender ut x og y pr finger. Mod. slideren bestemmer modulasjonsfrekvensen og Carrier som setter Carrier frekvensen, DW er dry-wet kontroll som setter mengden av reverb. Hvis vi trykker på Lock så kan vi se hva styreflaten sender ut, jeg har kalt styreflaten /XY, den sender ut en touch beskjed etterfulgt av fire tall, /XY touch 1 1 0.161 0.667, fm mobmu

Hva betyr dette og hvordan styres FM synthen egentlig?

Åpne patchen i PD:

fm

Ut ifra GUI så tar vi ut de beskjedene vi vil ha ut med route, som foreksempel /XY som er multitouchstyreflaten, deretter må vi ta ut det som kommer med touch beskjeden ved hjelp av route-objektet, dette er fordi den også sender ut andre beskjeder i tillegg til “touch” og disse er vi ikke interessert i her. Deretter ruter vi ut 1 2 3, dette betyr finger IDen, altså i dette tilfellet er det maks 3 fingre. Etter dette sitter vi igjen med 3 tall som jeg “pakker” ut, det første er en integer eller heltall, og de to andre flytall. Det første tallet heltallet, er bare 1 eller 0, altså fingeren på eller av, de to neste er x aksen og y aksen. Så hva går heltallet, x aksen og y aksen til?

Hvis vi høyreklikker og åpner hjelppatchen (help) på en FM1 synthene så kan vi se hva slags parametere vi styrer.

fm-help

Vi ser at heltallet eller 0/1 ( finger av/på) skrur av på da den går til den første inngangen. x-aksen styrer frekvensen (andre inngang) og y-aksen styrer index frekvensen til synthen (tredje inngang)

Dersom vi ser hvor /mod og /carrier er routet fra GUI ser vi at de styrer de tre fm synthene med felles modulasjonfrekvens og carrier frekvens. /DW styrer dry-wet kontrollen til slutt.

Du kan nå gå igang med Oppgave 2.